Telefonen uppfanns av italienamerikanen Antonio Meucci som konstruerade den första telefonen omkring 1849. Telefonen vidare utvecklades av Alexander Graham Bell, som beviljades patentet 1876.


När Lars Magnus Ericsson i april 1876 startade sin elektromekaniska verkstad i Stockholm kände han inte till den uppfinningen av telefonen som hade gjorts några månader tidigare. Bell var jämnårig med Lars Magnus Ericsson. Den första demonstrationen av Bells telefon i Stockholm gjordes sommaren 1877. Snart började Lars Magnus Ericsson konstruera egna apparater. Den 14 november 1878 lämnade de första paren "telefoner med trumpet' verkstaden. Efterfrågan uteblev inte och vid årets slut hade ett 20-tal par levererats.


Detta var starten till vad som snart skulle bli LMEs huvudproduktion. Grunden lades till en industri som med tiden skulle bli ett av världens ledande telefonföretag.


År 1891 startade Kungliga Telestyrelsen, sedermera Televerket, egen verkstadsrörelse med konstruktion och tillverkning av telefonmateriel för sina anläggningar


Telemuseet vill visa telefonens utveckling, allt i från morsetelegrafen, manuella telefonväxlar, automatiska 500 väljare växlar, datateleväxlar till dagens WiFi telefoni.


I samlingen finns ca.140 telefoner, från vevtelefon, en vanlig svart sorg telefon, Cobra, Dialog, Diavox till Resons. Även ca 40 mobiltelefoner, från NMT 450  Hot Line till smartphone iPhone  5.  Även olika modeller av televäxlar  visas också.